Gaeilge

Is ábhar dúalgais an Ghaeilge sa scoil

Aidhmeanna don Ghaeilge

  • Go mbeadh leanúnachas do dhaltaí ó shiollabas na bunscoile go siollabas an Teastais Sóisearaigh, ar aghaidh go dtí and Ardteistiméireacht agus an Ardteistiméireacht Fheidhmeach.

 

  • Go dtabharfaí aitheantas sa teagasc agus sa mheasúnú do na scileanna teanga – labhairt, éisteacht, léamh, scríobh.

Déantar Gaeilge don

  • Ardteistiméireacht (árdleibhéal, gnáthleibhéal, bonnleibhéal)
  • Ardteistiméireacht Fheidhmeach
  • Teastas Sóisearaigh (árdleibhéal agus gnáthleibhéal)
  • JCSP (bonnléibhéal)